Teoriprov för yrkesförarprov

teoriprov

För att uppnå yrkeskunnandet ska du genomföra ett teoriprov med godkänt resultat. Provet genomförs hos Trafikverket.

Yrkesförarprovet består av två separata prov:

  • Delprov I Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.
  • Delprov II Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.

Delprov I måste vara genomfört innan Delprov II får genomföras.

För att bli godkänd krävs minst 60% av det totala antalet poäng dvs minst 48 poäng. För varje delprov krävs dessutom att man har minst 50% rätt dvs minst 20 poäng.

För ett godkänt teoriprov krävs att dessa tre villkor är uppfyllda:

  1. Att provresultatet är minst 48 poäng totalt på hela provet.
  2. Att resultatet på varje delprov är minst 20 poäng. Att proven är genomförda inom en månad.

Ansökan om yrkestrafikstillstånd görs hos Transportstyrelsen via yrkestrafiktillstand ansök