Utökad B-behörighet (B96, villkor 96)

Om du har ett bil körkort kan du göra en uppkörning för att ta utökad B-behörighet (inget teoriprov krävs). För att få köra fordonskombinationer på en sammanlagd totalvikt på 4250 kg.
Om du endast har B-behörighet utan villkoret är den högsta tillåtna totalvikten 3500 kg för bil och släp. För att boka körprov kan du kontakta Trafikverket. Du kan även välja att göra körprovet / uppkörningen för den utökade b-behörigheten samtidigt som du håller på med B-körkortet. Du får då göra två stycken körprov vid uppkörningen.

Bil med tungt släp (BE)

Förarbehörighet BEFör de allra flesta transporter med släpkärra efter personbil, räcker det med ett körkort med behörigheten B. Har man däremot en större bil och ett större släp kan behörigheten BE krävas.

Uppgifter om hur tungt släp du får dra med din bil, finns i registreringsbeviset för din bil.

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet BE:

• Du måste ha körkort med behörighet B.
• Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet BE. För tillståndet måste du betala en prövningsavgift på 220 kr. Körkortstillståndet gäller i fem år.
• Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
• Du har fyllt 18 år.
• Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för personbil med tungt släp.
• Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Ett sådant körkort går dock att byta ut mot ett svenskt körkort).

Förarbehörighet BE – Personbil med tungt släp ger dig rätt att köra följande fordon
• Personbil (totalvikt max 3 500kg) med tungt släpfordon (totalvikt över 750 kg om släpets totalvikt är över bilens tjänstevikt).
• Traktortåg och tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
• Alla fordon som gäller för B-behörighet.