Taxi – Regler kring taxameter

Taxi skylt

Det finns flera krav och regler på fordon som ska användas i taxitrafik. Ett utav dessa krav är taxametern.
För att få använda ett fordon som taxi måste fordonet vara utrustat med en taxameter. Det måste finnas en godkänd taxameter i alla fordon som används i taxitrafik. Ett fordon får bara användas i taxitrafik om det är försett med en godkänd taxameter. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerad och plomberad det vill säga oöppnad. Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas. Besiktningsorgan godkänns genom ackreditering enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll. Du kan läsa mer om lagen här.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll även kallad SWEDAC utfärdar föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning, fastsättning, installation och plombering och besiktning av sådan utrustning samt om krav på tillsatsanordningar.
Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om användning av taxameterutrustning.