Farligt gods regler för privatpersoner

farligt gods


Regler kring farligt gods är reglerat i bestämmelserna ADR och RID. Vid transport av farligt gods finns vissa undantag för privatpersoner om godset avser personligt- eller för fritidsbruk. En transport av industriell skala klassificeras inte som personligt bruk även ifall en privatperson utför transporten.
Om godset är lättantändliga och brandfarliga vätskor (exempelvis bensin eller diesel) som transporteras får mängden vätska vara högst 60 liter per behållare. Den totala mängden får inte överstiga 240 liter vid transport på väg.
Det är normalt inte tillåtet att köra brandfarliga vätskor i IBC-tankar, tunnor, större förpackningar, tankar eller liknande då dessa inte avser hushållsbruk. I dessa fall behöver vätskan hällas över i dunkar eller dylikt. Sträckan man behöver köra har heller ingen betydelse utan reglerna gäller på allmän väg och i terräng. Transport med farligt gods får genomföras med vissa lättnader från bestämmelserna i ADR-S ifall reglerna om värdeberäknad mängd uppfylls.

Leave a Comment

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.