Taxi legitimation

taxi

För att få köra taxi krävs en legitimation som taxiförare. Taxilegitimation utfärdas av Transportstyrelsen som även utfärdar andra typer av körkort och förarbevis. Anledningen till att det krävs en speciell legitimation är att öka tryggheten för passagerarna så att de vet att föraren de färdas med har en giltig legitimation. En taxiförare behöver även ha det giltiga id:kortet väl synligt i fordonet under körning.
Provet för taxi leg. består av tre teoriprov och en uppkörning. Du bokar proven hos Trafikverket. Om du blir godkänd får du legitimation från Transportstyrelsen. För att bli taxiåkare behöver du vara svensk medborgare.

Taxi – Regler kring taxameter

Taxi skylt

Det finns flera krav och regler på fordon som ska användas i taxitrafik. Ett utav dessa krav är taxametern.
För att få använda ett fordon som taxi måste fordonet vara utrustat med en taxameter. Det måste finnas en godkänd taxameter i alla fordon som används i taxitrafik. Ett fordon får bara användas i taxitrafik om det är försett med en godkänd taxameter. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerad och plomberad det vill säga oöppnad. Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas. Besiktningsorgan godkänns genom ackreditering enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll. Du kan läsa mer om lagen här.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll även kallad SWEDAC utfärdar föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning, fastsättning, installation och plombering och besiktning av sådan utrustning samt om krav på tillsatsanordningar.
Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om användning av taxameterutrustning.

Regler för dig som vill köra taxi

Nu är det möjligt för taxiförare från andra länder att arbeta i Sverige. För den som har tillstånd till taxitrafik blir det samtidigt lättare att anställa en taxiförare, som är verksam i ett annat land.

Vilka regler gäller för att få köra taxi i Sverige?

För att få köra taxi och bli taxiförare i Sverige krävs att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Innan du kan då en taxiförarlegitimation kommer dina yrkeskvalifikationer att kontrolleras och bedömas av myndigheten. Efter att dina kvalifikationer har bedömts kan de antingen erkännas direkt eller så får du göra ett prov där du kan visa dina kunskaper. När dina yrkeskvalifikationer har erkänts, alternativt att du har genomfört beslutad kompensationsåtgärd det vill säga prov, prövas de övriga kraven för att få tillträde till taxiföraryrket. Den prövningen består av

  • medicinsk prövning,
  • lämplighetskontroll
  • körkortsinnehav under viss tid.

Om de övriga kraven är uppfyllda kommer Transportstyrelsen att utfärda en taxiförarlegitimation till dig. När du har fått din taxiförarlegitimation kan du ta anställning som taxiförare i Sverige permanent.