Kör och vilotider för lätta fordon

Även om du som yrkesförare inte kör en tung lastbil eller buss finns regler kring kör- och vilotid. Detta regleras dels i förordningen om vilotid samt i arbetstidslagen. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring kör och vilotider för förare av lätta fordon (mindre än 3,5 ton).

trafik

Reglerna kring vilotid för lätta fordon gäller för dessa transporter inom Sverige:

  • Godstransporter där bilens högsta tillåtna vikt är högst 3500 kg.
  • Taxitrafik.
  • Skolskjutsning.
  • Transport av mjölk eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur.

Dygnsvila

Som förare behöver du haft en dygnsvila på minst 11 timmar under en period av 24-timmar. Vilan kan delas upp i två delar där ena vilan behöver vara minst 8 timmar.

Vid yrkesmässiga transporter som omfattas av reglerna kring vilotid behöver föraren dokumentera körtiden i en personlig tidbok. I denna bok dokumenteras kör- och vilotider och ska finnas med vid varje transport. Vid begäran från polis eller bilinspektör ska denna kunna lämnas över för kontroll. Tidboken tillhandahålls från arbetsgivaren.

Om fordonet är utrustat med en godkänd färdskrivare får denna användas istället för tidbok.

Undantag

Om transporterna inte ingår i företagets huvudverksamhet behöver man inte använda tidbok eller färdskrivare. Undantaget gäller om körtiden är mindre än 4,5 timmar under en 24-timmars period.