Bränsleförbrukning

Att köra ekonomiskt och sänka bensin kostnaden

Föraren kan till stor del påverka bränsleförbrukningen. Genom att följa nedanstående råd sparar du både pengar och minskar belastningen för miljön.

– Undvik kraftiga accelerationer och inbromsningar (vilket även minskar däckslitaget).
– Låt inte motorn gå på tomgång när du vet att bilen ska stå stilla längre än 1 minut.
– Kör inte på låga växlar för länge (det går exempelvis även ibland att växla direkt från 1:an till 3:an).
– Kör inte med vinterdäck under sommartid detta leder direkt till att bränsleförbrukningen ökar.
– Kontrollera att du har rätt lufttryck i däcken.
– Ta bort lastbågarna eller takboxen när de inte används.

Avgaser

Avgaser innehåller flera tusen olika ämnen varav många är skadliga för både människa, djur och växter.
För att kraven på mängden skadliga ämnen som släpps ut genom avgaser ska kunna hållas måste moderna bilar vara utrustade med en katalysator. Katalysatorn minskar mängden skadliga ämnen i avgaser med 80-95%