Regler för dig som vill köra taxi

Nu är det möjligt för taxiförare från andra länder att arbeta i Sverige. För den som har tillstånd till taxitrafik blir det samtidigt lättare att anställa en taxiförare, som är verksam i ett annat land.

Vilka regler gäller för att få köra taxi i Sverige?

För att få köra taxi och bli taxiförare i Sverige krävs att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Innan du kan då en taxiförarlegitimation kommer dina yrkeskvalifikationer att kontrolleras och bedömas av myndigheten. Efter att dina kvalifikationer har bedömts kan de antingen erkännas direkt eller så får du göra ett prov där du kan visa dina kunskaper. När dina yrkeskvalifikationer har erkänts, alternativt att du har genomfört beslutad kompensationsåtgärd det vill säga prov, prövas de övriga kraven för att få tillträde till taxiföraryrket. Den prövningen består av

  • medicinsk prövning,
  • lämplighetskontroll
  • körkortsinnehav under viss tid.

Om de övriga kraven är uppfyllda kommer Transportstyrelsen att utfärda en taxiförarlegitimation till dig. När du har fått din taxiförarlegitimation kan du ta anställning som taxiförare i Sverige permanent.